Teresa Jadczak-Szumiło

Teresa Jadczak-Szumiło

Dr nauk społecznych, psycholog

Dr Teresa Jadczak-Szumiło jest psychologiem, trenerem II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, praktykiem Somatic Experiencing – metoda pracy z traumą Petera Levina, oraz praktykiem EMDR.

Od 25 lat specjalizuje się w pomocy psychologicznej w sytuacjach traumy wczesnodziecięcej i przywiązania. Interesuje się wpływem traumy na układ nerwowy. Pracowała z dziećmi i dorosłymi w sytuacjach katastrof. Jako ekspert uczestniczyła w zespole rządowym ds. kryzysów i opracowała założenia ośrodków kryzysowych w Polsce dla pełnomocnika rządu ds. powodzi. Po wybuchu wojny na Ukrainie zaprosiła do współpracy dr Bruca Perry, światowego eksperta w dziedzinie traumy dziecięcej na rzecz pomocy dzieciom, dotkniętym stratą najbliższych. Pracuje z dziećmi i ich rodzinami w zakresie wczesnej traumy relacyjnej w tym z dziećmi adoptowanymi. Swoją praktykę kliniczną wspiera badaniami naukowymi, między innymi dotyczącymi wpływu prenatalnej toksykacji na rozwój mózgu. Za te badania i działania na rzecz dzieci z FASD w roku 2009 otrzymała nagrodę ministra zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia” w Polsce. Praktykę terapeutyczną prowadzi w Centrum Psychologicznym ITEM. Jest współzałożycielką Polskiego Instytutu Traumy.